Portfolio


Emily-Hall_icon-spare-time-fun-center

Spare Time

Emily-Hall_icon-collins-dermatology

Collins Advanced Dermatology

Emily-Hall_icon-stiletto-stampede

Stiletto Stampede

Emily-Hall_icon-stationery-design

Stationery

Emily-Hall-Thumbnail-Print-Design

Print Design

Emily-Hall-Thumbnail-Lesley-Nowlin

Lesley Nowlin

Emily-Hall-Thumbnail-Trade-Show

McLane National Trade Shows

Emily-Hall_icon-logo-design

Logo Design

Emily-Hall_icon-Illustration

Illustration